TASCA DILLUNS 11 de maig


ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LES ILLES BALEARS
Espai Natural Protegit” es podria definir com aquella zona geogràfica, terrestre o marítima, dedicada especialment a la protecció i manteniment de la diversitatbiològicadels recursos naturals i culturals associatsgestionats i administrats legalment a fi d'aconseguirobjectius específics de conservació. Es tracta d’unconcepte que ha canviat en les últimes dècades, des de les primeres concepcions lligades a la idea de valorspaisatgístics fins el concepte actual que té en compte, a més del paisatge, la riquesa i diversitat dels hàbitats i espècies que l’habiten. 
A la nostra comunitat autònoma ens trobem davant una gran quantitat d’espais protegits, en els diversos nivells de protecció. En l’actualitat a les Illes Balears els espaisprotegits són:
· Parc nacional marítimo-terrestre de l'arxipèlag de Cabrera. 
· Parc natural de s'Albufera de Mallorca. 
· Parc natural de Mondragó
· Parc natural de s'Albufera des Grau.
· Parc natural de sa Dragonera.
· Parc natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera.
· Parc natural de la península de Llevant
· Paratge natural de la Serra de Tramuntana.
· Reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i delsillots de Ponent.
· Reserva natural de s'Albufereta.
· Monument natural de les fonts Ufanes.
· Monument natural del torrent de Pareis.

Lbiodiversitat es refereix exclusivament a la flora ifauna que pobla l'ecosistema
Flora són totes les plantes que habiten en un llocdeterminat. A les Illes Balears tenim una riquesa florística molt especial que ha anat evolucionant i adaptant-se en relació a les característiques pròpies de cada illa. ElsEspais Naturals de les Illes Balears compten amb una gran biodiversitat. Les condicions climàtiquestemperaturestemperades a l'hivern, la falta d'aigua durant l'estiuaixícom també l'efecte de la mar i l’aïllament del continent, han donat lloc a la creació de nombrosos hàbitats vegetalsActualment hi ha documentades al voltant d'unes seixantaset espècies.
La fauna és el conjunt d'espècies animals que habiten en una regió geogràfica.  La fauna que habita les Balears éstípica mediterrània. Les Balears compten amb més de 300 espècies d’animals endèmiques, entre les quals inclouenles espècies catalogades (catàleg Balear d'espèciesamenaçades), espècies marines, vertebrats i invertebrats i zones boscoses i torrents.

Importància de la conservació i protecció dels espaisnaturals.
La importància de la conservació dels espais natural s’hade considerar a partir dels valors naturals que tenen des del punt de vista geològic o biològic (presència d'espèciesvegetals i animals d'interès o en perill d'extinció), de la seva singularitat paisatgística, de la necessitat de conservar ecosistemes inalterats i d'evitar la seva degradació per l'activitat humana i dels beneficis que poden aportar per al manteniment d'activitats econòmiques tradicionals o relacionades amb certs usos recreatius i turístics, en algunscasos . Les polítiques de conservació d'aquests espaispretenen evitar la seva deterioració i assegurar el manteniment dels seus valors naturals.
1. Explica  la diferència entre espai natural i espai protegit.
2. Per què els espais naturals poden estar protegits?
3Heu visitat mai qualque espai natural protegitQuin?
4. Què pots fer tu per conservar i protegir els espaisnaturals?
5Escriu el nom de 5  animals que viuen a les Illes Balears i escriu algunes característiques seves.
6Coneixeu qualque planta important autòctona de les BalearsEscriu el seu nom i fer un dibuix d’ella.
7. Cerca  espècies que estan en perill d’extinció  delsespais protegits de les balears i defineix les sevescaracterístiques.
8Tria un espai natural protegit i fer un resum de d’ell.
Possibles links de YouTube amb vídeos :
Com a fonts de consulta podeu acudir a la següentwebgrafia: http://www.caib.es/sites/M34/definicio_i_figures-21475/ http://ca.balearsnatura.com/home/

9. A un mapa de les Illes Balears localitza la situació de cada un dels espais naturals protegits de les Illes Balears i escriu el seu nom.Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

TOCA RELAXAR-SE!!