Tasca per dimecres 18

Català: pàg 127( tots els exercicis)
Castellà: pàgs 28-29 (tots els exercicis)
Matemàtiques: fitxa 1
Dos problemes i 5 divisions
1/2 hora lectura catalàComentaris